trainers

IMG_9702-3

Rabia Chhangur

Rabia Chhangur is onderzoeker op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Hier onderzoekt zij met veel interesse de invloed van opvoeding op de ontwikkeling van kinderen. Eerder was Rabia werkzaam bij Bureau Jeugdzorg. Hier werkte zij intensief samen met ouders die specifieke hulpvragen hadden over de opvoeding van hun kind. Rabia is een gemotiveerde, sociale trainer die haar kennis graag inzet om, samen met ouders, te werken aan het verbeteren van hun ouder-kind relatie.

inge

Inge Nanninga

Inge Nanninga werkt als sociaal jeugd verpleegkundige bij de GGD in Almere. Door haar werk komt ze veel in aanraking met kinderen (en hun ouders) in de basisschoolleeftijd. Ze praat met de ouders over de gezondheid en het gedrag van hun kinderen. Hierdoor (en doordat ze zelf ook 3 kinderen heeft) weet ze dat opvoeden lang niet altijd even gemakkelijk is. Sinds al heel wat jaren geeft Inge in Almere verscheidene opvoedcursussen, zoals de cursus “Opvoeden en zo” (dit is een basiscursus opvoeden over grenzen stellen) en de cursus “Omgaan met kinderen met druk gedrag”.

PasfotoJovanca

Jovanca Gereadts

Jovanca Geraedts is onlangs afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog.  Ze is momenteel werkzaam op het speciaal basisonderwijs als onderwijsassistente. Hier biedt ze ondersteuning aan leerkrachten in de klas. Eerder werkte ze op de weekendopovang met kinderen met verscheidene psychiatrische problemen en heeft ze stage gelopen bij het Incredible Years Project aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze werkzaamheden heeft  ze veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen met gedragsproblemen. Jovanca is een open, geïnteresseerde en enthousiaste trainer die ouders graag helpt om gezamenlijk te zoeken naar een aanpak om uiteindelijk de ouder-kind relatie te versterken.

PasfotoMaartje

Maartje Raaijmakers

Maartje Raaijmakers werkt als gz-psycholoog, docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar relaties tussen ouders en hun kinderen, naar opvoedgedrag van ouders en gedragsproblemen bij kinderen. Eerder heeft zij gewerkt in de kinderpsychiatrie. Daarnaast geeft ze al tien jaar opvoedcursussen aan ouders en begeleidt zij professionals op dit gebied. Ook kan ze inmiddels thuis alles uit deze cursussen toepassen op haar eigen kinderen.

PasfotoEsmee

Esmée Verhulp

Esmée Verhulp werkt als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Hier doet zij onderzoek naar emotionele problemen onder jongeren en werkt zij met kinderen en jongeren met verschillende soorten problematiek. Daarnaast heeft zij in het verleden gewerkt met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Esmée is een gemotiveerde en enthousiaste trainer die samen met ouders wil werken aan het bereiken van hun doelen om zo de band met hun kind te versterken.

foto Jolien

Jolien van der Zwaag

Jolien van der Zwaag, kinder- en jeugdpsycholoog, werkt bij een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp op de locatie waar de dagbehandeling voor kinderen tot  7 jaar met meervoudige ontwikkelings- en of gedragsproblemen plaatsvindt. Ook werkt ze bij een logeerhuis met kinderen met verscheidene psychiatrische problemen. Net als Jovanca heeft zij stage gelopen bij het Incredible Years Project aan de Universiteit Utrecht. Jolien is een betrokken en empatische trainer die de ouders in de cursus graag bewust maakt van wat ze allemaal al goed doen en samen met hen de extra opvoedvaardigheden te benoemen en te oefenen om de ouder-kind relatie te versterken.

geertjan

Geertjan Overbeek

Geertjan Overbeek werkt als ontwikkelingspsycholoog bij de Universiteit Utrecht. Hij doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar ouder-kind relaties en opvoedgedrag van ouders. Hij is een enthousiaste, open, en bevlogen trainer die vanuit zijn kennis en ervaring ouders kan helpen de positieve relatie met hun kind te versterken. Naast zijn professionele kennis is Geertjan, met een dochtertje van 3 jaar, tevens ervaringsdeskundige.

tamara

Tamara Tomassen

Tamara Tomassen is als kinder- en jeugdpsycholoog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt de relatie tussen gedragsproblemen en opvoeding bij gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Tijdens haar werk als mentor op jeugdkampen voor kinderen met verscheidene soorten problematiek, heeft zij ervaring opgedaan met uiteenlopende opvoedingsvraagstukken. Na een periode in Mexico te hebben gewerkt met weeskinderen is voor haar het belang van een warme en positieve opvoeding steeds meer gaan groeien. Tamara is een geïnteresseerde, enthousiaste trainer die graag samen met ouders zoekt naar een voor hen passende aanpak.

joyce

Joyce Weeland

Joyce Weeland werkt als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Hier verricht zij onderzoek naar opvoeding en opstandig gedrag. Eerder werkte zij met veel enthousiasme met kinderen en adolescenten die moeilijk gedrag of gedragsproblemen vertonen. Hierbij heeft zij ervaring opgedaan met het leiden van groepscursussen. Joyce is een gedreven en energieke trainer die tevens een luisterend oor kan bieden. Zij werkt graag met ouders samen aan opvoedingsproblemen van alledag om zo bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat.